Игри

Информация за страница Фактури

   Има различни по вид фактури, които всеки ден се използват от хората с различно предназначение. Най-общо казано, това са документи, които удостоверяват стойността на похарчените от нас разходи, независимо за какво се отнасят. Освен това, фактурирането ни помага да правим финансов месечен баланс и така да знаем с какви приходи разполагаме. Днес издаването на подобен документ е почти навсякъде задължително с редки изключения, но дори и при тях е желателно процедурата да се спазва. Например когато купуваме нещо онлайн, книга, дрехи или друга вещ, доставката се извършва в офис на куриерска фирма или директно на посочен от нас адрес. Наложеният платеж означава да платим в брой на ръка, но също така при желание бихме могли да изискаме издаването на фактура. В повечето такива случаи обаче не се стига до подобно нещо. На някои места пък този документ е задължителен с оглед правилното отчитане пред счетоводителите, които водят сметките на дадена фирма.

    Фактури има както за платени комунални сметки и услуги, така и за сметките в различните по вид заведения и ресторанти. Така във втория случай винаги, когато сервитьорът носи сметката, тя е поставена в кожена книжка и изписана на хартия. Впоследствие клиентът преценява дали да плати в брой или ако е възможно, да ползва опцията плащане с кредитна или дебитна карта. За фирмените разходи отчитането задължително трябва да се извършва стриктно и последователно, защото в края на всяка година се правят данъчни декларации. Ето защо за абсолютно всеки разход се изисква фактура, която да се представи пред агенцията по приходи. Ежедневието ни дотолкова е изпълнено с различни документи от типа фактурни, че много хора не обръщат чак толкова съществено внимание на тях. Истината е, че не са малко и тези, които си ги пазят в специално пригодени за целта папки или джобове, така че по всяко време да имат пълен достъп до тях. Не са редки случаите, когато възникват разминавания по отношение на дадена платена сметка и се оказва, че дължим повече или по-малко. Ако пък получим съобщение за неплатена сметка, а в действителност сме я изпълнили, именно с фактурата това може да се докаже.

     Фактури използваме и в случаите, когато попълваме здравните си осигуровки. В това число не влизат всички хора, голяма част от които са директно осигурявани от своите работодатели. Но има и такива, които сами плащат този разход от джоба си, ето защо на тях им се налага всеки месец да отиват до общината, в чиито регион живеят, и да попълват съответната документация. В края задължително се издава фактура на всеки, която удостоверява, че за настоящият или за следващите няколко месеца сумата по осигуровката е внесена и той може да се възползва от различните по вид здравни услуги. Всички изброени до момента примери са само малка част от многото сиутации, в които изпъква значението на фактурата. Практически тя се явява един от най-важните документи, независимо че често пъти представлява малка по размер хартийка. Всеки би следвало да пази фактурите си, а не да ги изхвърля на боклука.

eXTReMe Tracker